http://logiba.com/
Yükleniyor...

Akıllı Çevre ile Geleceğe Derin Bir Nefes

Dünya nüfusunun artmasıyla birlikte yaşam ve enerji kaynakları hızla tükenmekte, çevre kirliliği artmakta ve yaşam alanları daralmaktadır. Çöp konteynerlerinden taşan çöpler, gereksiz yanan lambalar, gereksiz yere akan sular yaşam alanlarımızı daha hızlı tüketmekten başka bir işe yaramamaktadır. Bu
21 Şubat 2018 Çarşamba
Teknoloji
Akıllı Çevre ile Geleceğe Derin Bir Nefes

Dünya nüfusunun artmasıyla birlikte yaşam ve enerji kaynakları hızla tükenmekte, çevre kirliliği artmakta ve yaşam alanları daralmaktadır. Çöp konteynerlerinden taşan çöpler, gereksiz yanan lambalar, gereksiz yere akan sular yaşam alanlarımızı daha hızlı tüketmekten başka bir işe yaramamaktadır. Bu gibi konuların önüne geçebilmemiz için enerji kullanımının ve çevre kirliliğinin önüne geçmemiz gerekmektedir.

İşte tam burada sahneye akıllı çevre projeleri çıkmaktadır.

Peki bu akıllı çevre projeleri nedir? Bize ve dünyaya ne gibi fayda sağlar?

İnsanoğlu 20. Yüzyılın başlarından beri çevre kirliliği, küresel ısınma, fazla enerji tüketimiyle beraber artan karbon salınımı, ozon tabakası delinmesi vb. konulara çözüm aramaktadır. Bu gibi sorunlara çözüm bularak dünyamızı daha yaşanabilir hale getirmeye çalışmaktadır.

Akıllı çevre projeleri bu ve buna benzer sorunlara çözüm üretmek için oluşturulmuş projelerdir. Bu projelere akıllı aydınlatma sistemleri, akıllı atık takip sistemleri, enerji dönüşüm projeleri vb. projeler örnek olarak verilebilir.

Binalarda unutulan ve tüm gece yanan lambaların ekonominize verdiği zararı, akşam yanması gerekirken unutulmasından dolayı sabahları da yanan sokak lambasının ülke ekonomisine verdiği zararı ve tüm bunların çevreye verdiği zararı bir düşünün. Peki elimizde bu işlemleri otonom bir şekilde yapabilen bir sistem olsaydı. Yapılacak enerji tasarrufunu ve çevreye sağlayacağı yararları bir düşünün. Akıllı aydınlatma projeleri bu soruna çözüm olarak üretilmiş projelerdir.

Sabahları işe giderken veya ailenizle dışarı çıktığınızda taşmış bir çöp konteynerinin yanından geçtiğiniz olmuştur. Oradaki pis koku ve görüntü kirliliğinden etkilenmeyen insan yoktur galiba. Peki bu konteynerler belirlenen doluluk oranına ulaştığında çöp toplama merkezine bir sinyal gönderse, çöp toplama ekipleri zamanında gelip konteyneri boşaltsa böyle sorunlar ortadan kalkmış olmaz mı? Burada devreye akıllı atık takip sistemleri devreye girmekte. Belirlenen doluluk oranına ulaşan konteynerler çöp toplama merkezine sinyal göndererek doluluk oranının üst seviyesine ulaştığını bildirir. Çöp merkezindeki sistem de bu ve buna benzer konteynerleri gruplayarak bir çöp toplama rotası oluşturur. Bu sayede hem çevre temiz kalmış olur hem de çöp toplama araçlarının gidebileceği en uygun rota belirlenerek yakıt tasarrufu sağlanmış olur. Ayrıca aracın yapacağı karbon salınımı da optimize seviyede tutulmuş olur.

Peki toplanan çöpler enerji dönüşüm yöntemleri ile bize elektrik olarak dönebilse nasıl olur?

Türkiye’de her yıl 1 milyar liralık atığın ayrıştırılmadığı için değerlendirilmeden imha edildiği belirtiliyor. Kağıt, karton, metal, cam, plastik, elektronik atık, lastik gibi atıkların yaklaşık yüzde 40’ı tekrar dönüştürülerek ekonomiye kazandırılabiliyor. 2023’te Türkiye’nin enerji ihtiyacının iki kat artacağı öngörülüyor. Çöpten çıkan metan gazının küresel ısınmaya etkisinin karbondioksitten 21 kat daha fazla olduğu biliniyor. Gelişmiş ülkelerde çevre kaygılarıyla doğan bu tesislerin, bugün enerji arz güvenliğine de katkı sağladığı kaydediliyor. Dünya birincil enerji arzının yüzde 10’u çöp ve biyoyakıttan gelirken, Türkiye’de elektrik üretimindeki payı yüzde 1.3 civarında bulunuyor. Atıktan Ankara’da 31 MW, Adana’da 15.4 MW, Konya’da 5.6 MW ve Bursa’da 9.8 MW enerji üretiliyor.(1)

 

 

Bunlar  ve bunlara benzer projelerle gelecek nesillerimize daha temiz, daha yaşanabilir ve daha derin nefes alınabilir bir dünya bırakabiliriz.

 

                                                                                                                                   Harun ÖKNEL

                                                                                                                                Bilgisayar Mühendisi

KAYNAKLAR

(1)http://www.enerjigunlugu.net/icerik/13168/copten-elektrik-uretimi-artiyor.html