http://logiba.com/
Yükleniyor...

AKILLI ÇEVRE SİSTEMLERİ

Akıllı çevre sistemleri, yenilikçi ve sürdürülebilir yöntemleri kullanarak kaynakların etkin ve akıllıca tüketildiği, çevre sorunlarının minimuma indirgendiği,yaşam alanları yaratabilmeyi hedeflemektedir.
21 Şubat 2018 Çarşamba
Teknoloji
AKILLI ÇEVRE SİSTEMLERİ

 

               Dünya üzerinde hızla artan nüfus oranı, kaynak kıtlığı, yetersiz altyapı, enerji krizi, göç ve plansız kentleşme insan doğasına aykırı yaşam alanlarını ve çevresel deformasyonu beraberinde getirmiştir. Akıllı çevre sistemleri, yenilikçi ve sürdürülebilir yöntemleri kullanarak kaynakların etkin ve akıllıca tüketildiği, doğaya saygılı, çevre sorunlarının minimuma indirgendiği, kendi kendine yetebilen yaşam alanları yaratabilmeyi hedeflemektedir.

Akıllı Çevre Sistemlerinin Hedefleri

 1. Sürdürülebilir Kaynak Yönetimini Sağlamak
 2. Kirliliği Azaltmak
 3. Enerji Verimliliğini Sağlamak
 4. Doğal Güzellikler Korumak, Kent Estetiğini Arttırmak
 5. Çevre Dostu, Sürdürülebilir Yeşil Bina ve Yaşam Alanları Oluşturmak

Çözüm Önerileri

 1. Akıllı Bina Sistemleri
 2. Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanımı
 3. Atıktan Enerji Üretimi
 4. Akıllı Aydınlatma Sistemleri
 5. Akıllı Şebekeler

 

 1. ATIK YÖNETİMİ

             Kentlerin çoğunluğu evler tarafından üretilen atıkları toplamak için bir tür atık konteyner sistemi kullanmaktadır. Çöp kamyonları kent çapında tüm konteynerlere giderek konteyneri kamyona boşaltır ve atığın bertaraf edileceği merkez noktasına taşır. Geleneksel olarak bu çöp kamyonları sabit güzergâhlar üzerinde faaliyet gösterirler. Örneğin her bir konteyneri haftada bir uğrarlar ki buda bazı konteynerlerin henüz yarı dolu durumdayken boşaltılmasına, bazılarının ise dolduktan günler sonra boşaltılmasına yol açabilir. ‘Akıllı çözüm’ atık konteynerlerini konteyner içindeki atık düzeyini saptayan sensörler ile donatılmasıdır. Bu veriler çöp kamyonlarının sayısını ve güzergâhlarını uygun hale getirmek, henüz dolmamış olan konteynerlere uğramadan geçip doluluk sınırına yaklaşan konteynerlere süresinden önce uğramasını sağlamak amacıyla kullanılabilir. Bunun sonucunda daha ekonomik bir operasyon (durma sayısı ve toplam çalışma süresi azalır) ve dolu atık konteynerlerinin çevreye taşmadan boşaltılması (çöplerin dolu konteyner yerine yakınında sokağa atılmasının önlenir) mümkün olur.

 

 1. AKILLI ÇEVRE SİSTEMLERİNE ÖRNEK ÜLKELERDEKİ DURUM

Japonya: Japonya’nın başkenti Tokyo’nun bir banliyösünde kurulan eko-kent “sıfır karbondioksit” üretilmektedir. Kentte bütün elektrik tüketimi için yüksek verimli cihazlar kullanılmaktadır. Sokak ve ev aydınlatmasında %100 LED ampul kullanılmaktadır. Evler hava durumuna göre ısıtılmakta ve soğutulmaktadır.

ABD: ABD’nin San Francisco kenti elektrik ihtiyacının yüzde 41’i yenilebilir kaynaklardan elde edilmektedir. LED ampullü akıllı sokak lambaları ile aydınlatma miktarı ve süresi optimumda tutulmaktadır. Akıllı şebeke sayesinde enerji sektöründe istihdam 10 yılda yüzde 130 arttığı ifade edilmektedir.

İsveç: İsveç’in başkenti Stockholm’de kimse olmadığında aydınlatma sistemlerini otomatik olarak kapatan enerji kontrol sistemlerini evlerine ve iş yerlerine yerleştirenlere vergi indirimi sağlanmaktadır.

Şili: Şili’nin başkenti Santiago’da binalarında güneş enerjisi sistemi olanlar ürettikleri fazla elektriği kent şebekesine satabilmektedir. Böylece alternatif enerji kaynakları özendirilmektedir.

Viyana: Viyana’lı mimarlar binalarda karbon tüketiminin azaltılması, şehir planlama ve ulaşımın kolaylaştırılması gibi konularda paydaş görevi üstleniyor ve belediyeyle işbirliği yapmaktadır.

Danimarka: Danimarka’nın başkenti Kopenhag’da sokak lamba direkleri hava kirliliği ölçümlerinde de kullanılmaktadır.

 

Kaynak: http://www.akillisehirler.org/akilli-cevre/

Derleyen: Suat Aslan