http://logiba.com/
Yükleniyor...

Akıllı Şehir Nedir?

Akıllı Şehirler, insanlara ve doğaya zarar veren bozuk şehirleşme, gürültü, çevre kirliliği gibi faktörlerden kurtulmak amacıyla yapılan teknolojik ve çevre ..
21 Şubat 2018 Çarşamba
Teknoloji
Akıllı Şehir Nedir?

Akıllı Şehirler, insanlara ve doğaya zarar veren bozuk şehirleşme, gürültü, çevre kirliliği gibi faktörlerden kurtulmak amacıyla yapılan teknolojik ve çevre dostu projelere verilen isimdir.
Türkiye Cumhuriyeti Kalkınma Bakanlığının Bilgi ve İletişim Teknolojileri Destekli Yenilikçi Çözümler Ekseni Mevcut Durum Raporu (Şubat 2013) belgesinde Akıllı Şehir yapılanması şöyle tanımlanmaktadır. “Günümüzde şehirlerin yasadıkları sorunları çözmeyi ve şehirlerde yasayanların hayat kalitesini artırmayı amaçlayan “Akıllı Şehir” çözümleri önem kazanmaktadır ve dünyadaki pek çok şehirde hızla uygulamaya geçirilmektedir.
Akıllı Şehir çözümleri temelde Şehir Bilgi Sistemi (ŞBS) ve Coğrafya Bilgi Sistemi (CBS) gibi şehirlerin bilgi teknolojileri altyapı sistemlerine bütünleşmiş ve gerçek-zamanlı bilgiye dayalı karar almayı mümkün kılacak şekilde hayata geçirilmektedir. Akıllı şehir çözümleri enerji, su, ulaşım, şehirsel hizmetler ve sağlık hizmetleri başlıkları altında incelenebilmektedir.”
Bu tanımların anlatmak istediği ortak kavramlardan yola çıkarak Akıllı Şehirleri; gelişmiş bir Şehir Bilgi Sistemine sahip, vatandaşların bütün hizmetlerden sabit veya mobil sistemleri vasıtası ile yararlanabildiği, her alanda bilgi dönüşleri sağlayan bütünleşik bilgi organizasyonu üzerine kurgulanmış şehir yapılanmaları olarak tanımlayabiliriz.
Akıllı Şehir Uygulamaları Nelerdir?
Enerjinin akıllı yönetimi; enerji kaynaklarının giderek azaldığı ama enerji ihtiyacının giderek arttığı bu dönemde enerji kullanımında verimlilik yakalanmazsa enerji kesintileri ve yüksek fiyatlar kaçınılmaz olacak. Çevresel etkiler de ayrıca göz önüne alınması gereken başlı başına önemli bir faktör. Evlere takılacak akıllı sayaçlar sayesinde evin her noktasında günün hangi zamanı ne kadar enerji tüketilmesi gerektiğine dair planlama yapma imkanı sağlanacak. Güneş, hidroelektrik, rüzgar gibi sürdürülebilir enerji kaynakları üretim sürecine daha fazla entegre edilirken, şebekeyi uçtan uca kontrol eden bilişim sistemleri sayesinde kayıp ve kaçaklar en aza indirgenecek. Keza evlerde, ofislerde, sanayi tesislerinde kullanılan her türlü alet, makine ve aydınlatma ünitelerinin, örneğin “A” sınıfı gibi tasarruflu teknolojilerle donatılması, enerji tüketimini çok daha makul boyutlara çekebilecek.
Ulaşımın akıllanması: şehirlerdeki artan araç sayısı ile birlikte sadece trafikte kaybedilen zaman değil, yakıt tüketiminin artması, karbon salınımının yükselmesi ve güvenli sürüş gibi birçok farklı konu ön plana çıkacak. Akıllı şehirlerde trafik başta olmak üzere ulaşımın çözümlenmesi için bilgi teknolojilerinden yararlanılacak. Şehrin belirli noktalarına yerleştirilen sensörlerden toplanan hız, konum ve benzeri bilgiler, trafiğin sıkıştığı anlarda alternatif çözümler oluşturulmasına imkan verecek. Öyle ki, gerektiğinde trafiğin durumuna göre sinyalizasyon süreleri bile anlık olarak değiştirilebilecek. Acil durumlarda hızlı ve etkin müdahaleler gerçekleştirilebilecek. Ayrıca toplu taşıma sistemlerinin durumu entegre biçimde izlenebildiğinden, halkın mobilitesi için en uygun ayarlamalar yapılabilecek. Ayrıca, yol zeminlerine döşenen elektronik hatlar yönlendiriciliğinde hareket eden sürücüsüz araçlar nedeniyle, şehir trafiği çok daha rasyonel hız ve yönde akacak. Akıllanan yerel yönetimler: şehirlerin en önemli aktörleri olan yerel yönetimler, akıllı şehir uygulamalarıyla birlikte tamamen dijital sistemlerle işler hale gelecek. Aslında hali hazırda vatandaşlar belediyecilikle ilgili birçok işlemi çevrimiçi sistemler üzerinden yapabiliyor. Bu sistemlerin altyapıları geliştirilerek, başka sistemlerle “konuşur” seviyeye yükseltilecek ve şehir hayatının ayrılmaz bir parçası olacak. Akıllı kart ve uzaktan okuma teknolojileri, vatandaşlara yönelik kamu hizmetlerini pratikleştirirken, kırtasiyeyi de ortadan kaldıracak. Şehrin tüm altyapısı eşzamanlı izlenerek, bir sorun oluştuğunda anlık müdahalelerde bulunulabilecek. Güvenlik, sosyal hizmetler gibi, vatandaşlar için önemli hizmetler, veri temelli sistemler sayesinde etkin biçimde yönetilecek. Örneğin bir kazada ambulansın, bir yangında itfaiyenin, bir asayiş sorununda polisin olay yerine yönlendirilmesi, gerçek zamanlı sistemler aracılığıyla gerçekleşecek.
AKILLI ŞEHİRLER İÇİN “AKILLI  AYDINLATMA SİSTEMLERİ”
Evlerde, ofislerde ve sokaklarda verimli aydınlatma sistemleri ve enerji tüketimi günümüzde önemli bir konuyu oluşturmaktadır.
Aydınlatma elektrik enerjisinin küresel kullanımının %19’undan sorumludur. Bir örnek olarak, aydınlatma için kullandığımız enerjinin %40’ından tasarruf edilirse, ABD'de elektrik üretimi ve ısı üretiminden kaynaklanan emisyonların yarı yarıya azaltılmasına eşdeğer bir olumlu etki sağlanmış olur.
Şehirlerle ilgili olarak aydınlatma sistemleri, korumak ve kontrol etmek, güvenli yollar sağlamak, kamusal alanlara davet etmek ve evlerde, iş yerlerinde ve şehir merkezlerine güvenliği arttırmak için en önemli varlıklardan biridir. Fakat, bu somut varlığın işletilmesi çok maliyetlidir ve bir şehirde harcanan toplam elektrik miktarının %40’ını oluşturmaktadır. Bu faktör, elektrik maliyetlerinin sürekli artmasıyla birlikte bir şehrin bütçesi için gün geçtikçe önemli hale gelmektedir.
Aşağıda, geleneksel aydınlatma sistemlerine kıyasla LED teknolojisine dayalı Akıllı Aydınlatma Sistemleri Çözümlerinin yararlarını belirlemenin temel faktörlerinden üçü ele alınmıştır:
Verimlilik: Geleneksel teknolojilere kıyasla, Akıllı Aydınlatma Sistemlerini kullanarak % 50 ile % 70 arasında enerji tasarrufu sağlamak mümkündür. Benzer bir azalma karbon oranı açısından elde edilir.
Gelişmiş Yönetim: Elektronik ve iletişim sistemlerinin birleşmesiyle,  geniş bir yelpazede yararlı faktörler sunabilen yeni aydınlatma sistemi tasarımları ile ışığın rengini, ışık huzmesinin yoğunluğunu ve yönünü kontrol etmek mümkündür. Örnek olarak sokak aydınlatmalarında LED teknolojisi kullanılan akıllı aydınlatma armatürlerini kullanmak yayalar ve araçlar için belli bir rotada iyi görünürlük ve ışık kirliliği faktörünün azaltılmasını sağlar. Akıllı kontrol sistemlerinin kullanılmasıyla LED’ler dış koşullara yanıt olarak aydınlatma seviyelerini dinamik olarak değiştirmesini sağlar ve genel sistemin tüketimine referansla % 80'e varan oranlarda enerji tasarrufu seviyelerine ulaşabilir.
Dayanıklılık: LED aydınlatma sistemleri standart koşullar altında 50.000 ile 100.000 saat arasında değişebilen, iyi tasarlanmış bir ömür beklentisine sahiptir. Bunun yanında, ömür akıllı kontrol sistemleri kullanılarak daha da genişletilebilir.

KAYNAKÇA:
http://www.akillişehirler.org/
http://isbak.istanbul/akilli-sehirler-3/
http://www.akillisehirler.org/genel-bakis/
http://digitalage.com.tr/
http://www.litpa.com.tr/akilli-sehir-aydinlatmasi/
Castro M., Jara A.J., Skarmeta A.F.G.: Smart Lighting Solutions for Smart Cities: 27th International Conference on Advanced Information Networking and Applications Workshops, 2013.

DERLEYEN: SUAT ASLAN