http://logiba.com/
Yükleniyor...

Akıllı Şehir Nedir? -II

WHO verilerine göre 2012 yılında ülke nüfusumuzun 72% ‘sinin şehirlerde yaşadığını görüyoruz. 2010 ‘da bu oran 70% seviyesindeydi.
21 Şubat 2018 Çarşamba
Teknoloji
Akıllı Şehir Nedir? -II

Türkiye‘nin nüfus ve şehirleşme durumu:

* WHO verilerine göre 2012 yılında ülke nüfusumuzun 72% ‘sinin şehirlerde yaşadığını görüyoruz. 2010 ‘da bu oran 70% seviyesindeydi. TUİK 2013 sonunda 76,6 milyon olarak açıkladığı ülke nüfusumuzu vaz alındığında 54,7 milyon şehirde yaşıyordu.
* TUİK ‘in 2023 tahminlerindeki üç senaryoya göre bir projeksiyon söz konusu ve bu senaryolara göre nüfusumuz 84,2 milyon ile 85,5 milyon arasında bir rakama ulaşacak.
Daha önce benzeri görülmemiş bu şehirleşme, özellikle dünyanın genişlemekte olan ülkeleri için ekonomik ve sosyal ilerlemenin bir simgesi olduğu kadar, dünyamızın altyapısı için de çok büyük bir yük oluşturuyor. Şehirleşme, yerel ve ulusal yönetimler için eğitim, kamu güvenliği, sağlık, enerji, su, telekomünikasyon, gıda, trafik, bankacılık, ulaşım, inşaat gibi birçok alanda çözüm geliştirme ve meydana gelen sorunları çözmek için “akıllı sistemler” geliştirmelerini zorlu hale getiriyor.
Bilişim teknolojilerini tüm alanlarda kullanarak şehirlerde ortaya çıkan sorunları çözmek ve daha yaşanabilir kentler oluşturmak için şehirlerimizin “akıllı” dönüşümlere ihtiyacı bulunmaktadır. Bu nedenle akıllı bilişim teknolojileri, akıllı ürünler, yeni düşünce okulları, akıllı binalar, akıllı güvenlik, akıllı teşhis, akıllı kaynak, akıllı diyalog, akıllı para, akıllı altyapı, akıllı yollar geliştirerek hep birlikte akıllı bir dünya inşa etmeliyiz.
Günümüzde kentlerin yasadıkları sorunları çözmeyi ve kentlerde yasayanların hayat kalitesini artırmayı amaçlayan “Akıllı Şehir” çözümleri önem kazanmaktadır ve dünyadaki pek çok şehirde hızla uygulamaya geçmektedir. Akıllı sistemler şehir yaşamında ve toplumlarda davranış değişiklikleri oluşturuyor, düşük karbon salınması, çevreyi koruma bilinci, daha az tüketme, kendi enerjisini üretme, ekonomilerin gelişmesine yol açan, teşvik edici faaliyet seçenekleri sunmaktadır.
Akıllı Kent çözümleri temelde Kent Bilgi Sistemi (KBS) ve Coğrafya Bilgi Sistemi (CBS) gibi kentlerin bilgi teknolojileri altyapı sistemlerine bütünleşmiş ve gerçek-zamanlı bilgiye dayalı karar almayı mümkün kılacak şekilde hayata geçirilmektedir. Akıllı kent çözümleri enerji, su, ulaşım, kentsel hizmetler ve sağlık hizmetleri başlıkları altında incelenebilmektedir.
Bu tanımların anlatmak istediği ortak kavramlardan yola çıkarak Akıllı Kentleri; gelişmiş bir Kent Bilgi Sistemine sahip, vatandaşların bütün hizmetlerden sabit veya mobil sistemleri vasıtası ile yararlanabildiği, her alanda bilgi dönüşleri sağlayan bütünleşik bilgi organizasyonu üzerine kurgulanmış kent yapılanmaları olarak tanımlayabiliriz.
Akıllı şehir olmak için neler gerekli?
* Dünyada ki şehirleri belli ölçütlere göre düzenleyip sıralamak mümkün. Bu ölçütler arasında hayat kalitesi ve gelir gibi hususlar bulunuyor. Akıllı şehir olmak için öncelikle belirli hedef ve stratejilere sahip olmak gerekiyor:  Akıllı yönetişim, ekonomi, çevre, eğitim, sağlık ve hayat politikaları ortaya konmalı.
* Bu hedef ve stratejiler ile Akıllı yönetim, Akıllı ulaşım, Akıllı enerji, Akıllı Altyapı, Akıllı bina, Akıllı iletişim, Akıllı sağlık hizmetleri, Akıllı ve ne istediğini bilen vatandaşlara ulaşacağız.
* Akıllı şehirlerde kullanılan belli başlı teknolojileri ise şöyle sıralayabiliriz: Akıllı bina kontrolü, güneş enerjisi panelleri, bağlı nesneler (M2M), her zaman bağlantı (always online), ulaşım sensörleri, meteoroloji sistemleri, modern sağlık hizmetleri, araçlar için kablosuz şarj üniteleri ve yüz tanıma sistemleri.
Akıllı Şehir Yapılanması
Akıllı Şehir bileşenleri:
* MIS (Yönetim Bilgi Sistemi),
* GIS (Coğrafi Bilgi Sistemi),
* Tüm birimleri ile temel Belediye sistemleri,
    – Vatandaş tanıma,
    – Proje ve Gelir yönetimi,
    – Su, Elektrik, Doğalgaz, Çöp ve Atık Yönetimi
    – İmar ve Dönüşüm,
    – Tahakkuk, Muhasebe, Mutabakat, Fatura yönetimi ve Ödeme Sistemi, 
    – Çift taraflı iletişim ve mecraları kullanımı,
    – Sorun yönetimi ve vatandaş destek,
    – Performans yönetimi sistemleri,
* Çevrimiçi kanallar ile entegre E-Belediye sistemi,
* Akıllı ulaşım, alternatif ödeme metot ve yöntemleri,
* Tanıtım, reklam ve pazarlama mecraların oluşturulması, lokasyon bazlı ve yakınlık (proximity) pazarlama metotları,
* İnteraktif Dijital ve Mobil Servis, Uygulama ve Ekranlar,
* Kent Rehberi ve içerikleri,
* Vatandaş odaklı etkileşimli cihaz ve kanal (web, mobil, SMS, çağrı merkezi, kiosk, vb.) iletişiminden oluşmaktadır.
Akıllı Aydınlatma:
 Aydınlatma kontrol sistemleri ilk başta konfor uygulamalarına yönelik, ağırlıklı olarak konutlarda kullanılan lüks sistemler olarak tasarlanmakla birlikte, günümüzde enerji tasarrufu yaklaşımı çok daha ağır basmaktadır. Bu amaçla oluşturulan yasalar ve yönetmelikler de sektörün gelişimini desteklemektedir. Aydınlatma sistem tasarımı sırasında uygun armatürler, gün ışığına uygun mimari ve tasarruflu aydınlatma elemanları seçilerek büyük ölçüde tasarruf sağlanmakla birlikte, kontrol tamamen insana bağlı olduğunda, tasarruf imkanları kısıtlı kalmaktadır. Dolayısıyla aydınlatma otomasyon sistemlerinin kullanımı her işletme için önem taşımaktadır. İşletmelerin aydınlatma otomasyon sistemleri kullanmalarındaki temel nedenlere bakarsak:
1.  Sabit enerji ve personel giderlerini azaltarak karlılığın arttırılması
2.  Artan enerji maliyetleri
3. Yerel ve merkezi yönetimlerin enerji verimliliğine yönelik yasal yönlendirmeleri (Enerji Verimliliği Kanunu)
4.  Yeşil bina kavramının işletmenin imajına olan olumlu katkısı
5.  Çevreci baskılar ana nedenler olarak sayılabilir.
Aydınlatma otomasyon sistemlerinin yaygınlaşması ve bir işletmenin su elektrik tesisatı kadar tartışılmaz bir parçası olarak algılanması, gerek işletme, gerekse ülkemiz ve dünyamız için büyük önem taşımaktadır. İşletme açısından bakıldığında, ortamın ihtiyaç ve kullanımına göre tasarlanmış bir aydınlatma ve otomasyon sistemi, işletmenin rekabet şartlarında sabit enerji ve personel giderlerinin kontrol altında tutmasında en önemli silahlarından biridir. Ayrıca yeşil bina tasarımının önemli bir parçası olan aydınlatma otomasyon sistemi, işletmenin imajı açısından da önem taşımaktadır. Çevre ve ülkemiz açısından bakıldığında, kısıtlı doğal kaynakların verimli kullanımı, CO2 emisyonunun azaltılması, dışa bağımlı olduğumuz doğalgaz, petrol gibi enerji girdilerinin tüketiminin azaltılması gibi çok sayıda direkt ve dolaylı yararı da göz önüne alınmalıdır.

Akıllı Atık Toplama:
 Atıkların geneline bakıldığında yüzde 25’inin geri dönüştürülebilir ambalaj atıkları, yüzde 34’ünün ise mutfak atıkları olduğu görülüyor. Türkiye’de her 50 kişi için 1 tane yer üstü konteyneri bulunuyor. Bu konteynerleri toplamak için her gün çöp arabaları yola çıkıyor. Evsel atıkların toplanması için kullanılan araçların yıllık aldıkları yol 45 milyar kilometre. Yani bu, dünyanın 48 defa güneş etrafında dönmesiyle aynı uzunlukta. Bu araçların aldıkları yol boyunca yaydıkları CO2 miktarı ise 35 bin ton. Bunu nötrlemek için 1.6 milyon Belgrad Ormanı kadar ağaç dikmek gerekiyor.
Peki bu durumu değiştirmek için ne yapılabilir?
Araçların gitmesi gereken günlük rotaları iyileştirmek mümkün. Böylece atık toplama maliyetinde ve karbon salınımında yüzde 55’e varan azalma sağlanıyor. Bu noktada devreye akıllı atık toplama sistemi giriyor.
Akıllı atık toplama sistemi, geleneksel atık toplama sistemlerine yenilikçi ve çevreci bir çözüm sunuyor. Kablosuz doluluk algılama sensörleriyle çöp konteynerlerinin doluluk oranını anlık olarak ölçüyor, M2M teknolojisiyle bu veriyi bulut sistemine gönderiyor. Topladığı bu verileri işleyerek optimize edilmiş günlük atık toplama rotaları oluşturuyor. Günlük oluşturulan bu rotalar, şoförlerin kolaylıkla kullanabileceği navigasyon sistemlerine iletiliyor. Bu sayede optimize edilmiş rotayı takip eden şoförler sadece gerekli noktaları ziyaret ediyor. Böylece, zaman ve enerji kaybı önleniyor, karbondioksit salınımı azalır ve çöp toplama maliyetinde yüzde 55’e varan azalma görülüyor.
Günümüzde atık toplama sistemi, teknolojinin avantajları kullanılmadan, statik rotalama ve planlama yöntemleriyle yapılıyor. Doluluk oranları dikkate alınmaksızın her çöp konteynerinin ziyaret edilmesi maliyetli ve verimsiz bir yöntemdir. Kullanılan bu geleneksel sistem, yüklü bir maliyete, çalışanların ve ekipmanların verimsiz kullanılmasına ve taşıtlar tarafından doğaya salınan zehirli gazlara bağlı olarak hava kirliliğine sebep oluyor. Akıllı Çöp Toplama Sistemi sayesinde bu sorunlar ortadan kalkıyor.

Akıllı Şehir yapılanması için olmazsa olmazlar: 
* Akıllı Şehirlerin oluşumu, Şehir yönetimi ve Belediye üst düzeyinde kararlı ve sürdürülebilen bir liderliğin var olması,
* Oldukça yetkin biçimde tanımlanmış Şehir Bilgi sisteminin sorunsuz çalışan e-Belediye uygulamaları ile bütünleştirilmesi,
* Şehir alanından algılayıcılar (sensörler) ve makinalar arası iletişim (M2M) ile alınacak veriler anlamlandırılarak GIS sistemleri üzerinde güncellenmelidir,
* Bütün Akıllı Şehir uygulama ve servislerinin omni-channel (hem fiziksel hemde dijital & mobil) seçenekler ile hizmete alınması,
* Toplu Ulaşım yeni nesil yükleme, alternatif ödeme metot ve cihazlar ile konforlu, kolay ve hızlı yapılmalıdır,

* Vatandaşın, evinde, ulaşım araçlarında, alışveriş merkezlerinde her zaman bilgiye kolayca ulaşabileceği ve istediğinde Akıllı Şehir uygulama ve servisleri ile etkileşime geçmek için kullandıkları akıllı cihaz ve araçların Akıllı Şehir sistemleri ile bütünleştirilmelidir,

 

KAYNAKLAR:
http://obcaglar.com/akilli-sehir-nedir-nasil-olunur/
http://www.businessankara.com/ekonomi-haberleri/atik-toplama-maliyetinde-ve-karbon-saliniminda-yuzde-55e-varan-azalma-saglanabilir.html

                                                                                                             DERLEYEN: KEZBAN VARLIK